Plan marketingowy

Chcielibyśmy państwu zaprezentować cały plan marketingowy firmy MonaVie.

Zalety planu MonaVie:

 • Binarny plan marketingowy ma taką zaletę, że osoby, które są nad Tobą będą pomagać Ci w budowaniu twoje grupy biznesowej gdyż będą wpisywać kolejnych dystrybutorów, którzy będą już pod Tobą, natomiast osoba, która rejestruje nowego dystrybutora jest jego sponsorem. Wystarczą dwie osoby bezpośrednio zarejestrowane przez Ciebie i własne zamówienie (przynajmniej 1 karton, czyli 4 butelki) abyś korzystał z systemu premii MonaVie czyli był w pełni aktywny i zakwalifikowany.
 • Każda nowy dystrybutor przynosi dodatkowe korzyści gdyż wszyscy działają we wspólnym systemie wzajemnej współpracy.
 • Rewelacyjny system wynagradzania dystrybutorów. Premie wypłacane są w każdy piątek, czyli wykupując swoją aktywację raz na 28 dni masz prawo do otrzymania prowizji przez kolejne 4 tygodnie w wysokości 10% z mniejszej nogi plus premie z osób, które zasponsorowałeś/wałaś oraz innych korzyści, które opisane są poniżej.

Pobierz plan kompensacyjny MonaVie

Możliwość zarabiania pieniędzy w MonaVie:

 1. Sprzedaż bezpośrednia oraz premia od preferowanego klienta
 2. Premia dla Najlepszych Sprzedawców
 3. Premia od Zamówienia Hurtowego
 4. Premia od Pierwszego Zamówienia
 5. Premia za Stworzenie Gwiazdy
 6. Premia Zespołowa (Z Obrotu Grupy)
 7. Kierownicza Premia Wyrównawcza
 8. Fundusz Kierowniczy
 9. Wielokrotne Centra Biznesowe

1. Sprzedaż bezpośrednia oraz premia od preferowanego klienta.:

Sprzedaż produktów MonaVie bezpośrednio do swoich klientów jest pierwszym filarem solidnego fundamentu dla twojego biznesu. Detaliczna sprzedaż bezpośrednia pozwala zarobić Ci pieniądze poprzez kupowanie produktów MonaVie po hurtowej cenie i odsprzedawanie ich po określonej przez Ciebie cenie detalicznej. Oprócz prowadzenia sprzedaży detalicznej, możesz pozyskiwać Klientów preferowanych i otrzymywać Premię od Preferowanego Klienta z tytułu każdego dokonanego przez takiego klienta zakupu. Premia od Preferowanego Klienta jest obliczana jako 50% Osobistego Obrotu Preferowanego Klienta (PCPV). Na przykład za złożenie przez twojego preferowanego klienta zamówienia na paczkę soku (o wartości 50 PCPV) otrzymujesz 25 Globalnych Punktów Premiowych (GBU) tytułem Premii od Preferowanego Klienta, a 50 PV przekazywane jest Tobie oraz osobie znajdującej się wyżej w strukturze. Innymi słowy, PV (Personal Volume) ze sprzedaży do twoich preferowanych klientów liczą się do twojej wymaganej aktywności. Wszystkie punkty PV powyżej 200 będą powiększały obrót twojego mniejszego odgałęzienia. Nie musisz być aktywny ani kwalifikowany , by otrzymywać zyski ze sprzedaży do detalicznych i preferowanych klientów.


2. Premia dla Najlepszych Sprzedawców:

Dystrybutorzy, którzy osiągną wysoką sprzedaż detaliczną (Ci którzy zrealizują sprzedaż do co najmniej pięciu klientów preferowanych lub zgromadzą co najmniej 250 punktów ( 10 butelek ) udokumentowanej sprzedaży detalicznej dla klientów indywidualnych) w przeciągu okresu czterech tygodni, będą brali udział w puli wynagrodzeń dla Najlepszych Sprzedawców. Dystrybutor, który osiągnie najwyższą liczbę udokumentowanych sprzedaży detalicznych dla swoich klientów indywidualnych i klientów Preferowanych uzyska premię w wysokości 4000 GBU. Trzech następnych dystrybutorów, którzy osiągną najwyższą liczbę punktów ze sprzedaży detalicznej dla swoich klientów indywidualnych i klientów preferowanych uzyska premię w wysokości 2000 GBU. Wszyscy pozostali, którzy zrealizują sprzedaż, do co najmniej pięciu klientów preferowanych lub zgromadzą, co najmniej 250 punktów z udokumentowanych sprzedaży detalicznych dla klientów indywidualnych w okresie czterech tygodni zakwalifikują się do otrzymania 1% z puli całkowitych punktów PCV.


3. Premia od zamówienia hurtowego:

Za każdym razem, kiedy ktoś, kogo osobiście sponsorowałeś, złoży spełniające wymagania hurtowe zamówienie, otrzymujesz premię od zamówienia hurtowego do 75 GBU, jeżeli jesteś aktywny na poziomie 200 PV i do 30 GBU, jeżeli jesteś aktywny na poziomie 100 PV. Spójrz na oficjalną listę cen, by zobaczyć, które hurtowe pakiety spełniają wymagania do BOB.


4. Premia od pierwszego zamówienia:

Aktywni dystrybutorzy z przynajmniej 200 PV zarabiają jednorazową FOB w wysokości 20% obrotu PV (do maksimum 40 GBU), natomiast aktywni dystrybutorzy ze 100-199 PV zarabiają jednorazową FOB w wysokości 10% obrotu PV (do maksimum 20 GBU), kiedy osobiście przez nich sponsorowani dystrybutorzy złożą swoje pierwsze zamówienie na produkty MonaVie. Musisz być aktywny w momencie, kiedy złożone jest zamówienie by otrzymać FOB.


5. Premia za Stworzenie Gwiazdy:

Drugim filarem udanego biznesu jest pomaganie swoim osobiście sponsorowanym dystrybutorom w osiągnięciu rangi Gwiazdy. Aktywni i zakwalifikowani dystrybutorzy z przynajmniej 100 PV mogą otrzymać Premię Za Stworzenie Gwiazdy. Za każdym razem, kiedy jeden z twoich osobiście sponsorowanych dystrybutorów osiąga rangę Gwiazdy, otrzymujesz 20 GBU Premii Za Stworzenie Gwiazdy z ich sprzedaży. Jeżeli jesteś aktywny i zakwalifikowany na poziomie 200 PV, otrzymujesz 40 GBU Premii Za Stworzenie Gwiazdy z ich sprzedaży. Jeżeli nie jesteś zakwalifikowany w tygodniu, w którym jeden z twoich osobiście sponsorowanych dystrybutorów osiąga rangę Gwiazdy, będziesz miał kolejne trzy tygodnie by się zakwalifikować do otrzymania Premii Za Stworzenie Gwiazdy.


6. Premia Zespołowa (Z Obrotu Grupy):

Premie zespołowe są kolejnym ważnym filarem Planu Wynagrodzeń firmy MonaVie. Jako nowy dystrybutor, będziesz skupiał swoje wysiłki na budowaniu bazy klientów detalicznych i preferowanych. Ponadto, dystrybutor powinien skierować swoją energię na pomocy osobiście sponsorowanym przez Siebie ludziom w generowaniu ich przychodów. Premia zespołowa wyliczana jest w oparciu o Twoje umiejscowienie w strukturze, która posiada dwa odgałęzienia, lewe i prawe. Twoje wynagrodzenie uzależnione będzie od wielkości obrotów w Twojej strukturze. Twój sponsor (lub każda inna osoba z Twojej struktury) może również umieszczać ludzi w twojej strukturze. Wraz z rozbudową swojej grupy, będziesz upoważniony do otrzymywania premii zespołowych, których podstawą wyliczeń będzie całkowity obrót generowany w mniejszym odgałęzieniu twojej struktury. OBLICZANIE PREMII ZESPOŁOWEJ: Musisz być aktywny i posiadać przynajmniej jednego osobiście sponsorowanego i aktywnego dystrybutora w obydwu odgałęzieniach, aby otrzymywać Kiedy osiągniesz poziom 500 punktów obrotu grupowego (GV) w mniejszym odgałęzieniu swojej struktury, premia zespołowa będzie wypłacana na tej podstawie, jak również będzie łączyła obrót z Twojej większego odgałęzienia. Niewypłacona premia wynikająca z obrotu grupy (GV) w danym tygodniu, przechodzi na następny tydzień, tak długo jak pozostajesz aktywny. Każdego tygodnia, kiedy twój osobisty obrót (PV) wynosi ponad 200 PV, nadwyżka ta będzie przypisana odgałęzieniu z mniejszym obrotem. Premie zespołowe są limitowane do 10,000 GBU tygodniowo, na centrum biznesowe. Chociaż premie zespołowe mogą być otrzymywane poprzez bycie aktywnym na poziomie 100 PV, istnieje możliwość zmaksymalizowania twoich zarobków dzięki FOB, BOB i Premii Za Stworzenie Gwiazdy, jeśli pozostaniesz aktywnym na poziomie 200 PV. premię zespołową. Dodatkowo musisz posiadać minimum 500 punktów obrotu grupowego (GV) w każdym z odgałęzień w tygodniu rozliczania premii.
plan marketingowy
Powyższy rysunek stanowi ilustracje przykładu, gdzie jesteś aktywny na poziomie 200 PV, ponieważ otrzymałeś 50 PV ze swojej sprzedaży do czterech Preferencyjnych Klientów; dodatkowo zdobyłeś 100 GBU jako Premię od Preferencyjnego Klienta (4 sprzedaże x 25 GBU każda). Ponadto, jesteś kwalifikowany, ponieważ masz sponsorowanego dystrybutora w obydwu odgałęzieniach – lewym i prawym, którzy są aktywni na poziomie przynajmniej 100 PV. W związku z tym kwalifikujesz się na 10% premii zespołowej, która jest równa 5% zarobków z każdego z odgałęzień. Na tym przykładzie otrzymałbyś premię zespołową w wysokości 50 GBU (10% z 500 GV).


7. Kierownicza Premia Wyrównawcza:

W celu zwiększenia wynagrodzenia liderów operacyjnych na poszczególnych stanowiskach kierowniczych za ich wyniki w sprzedaży oraz za wyniki sprzedaży generowanej przez ich struktury, stworzyliśmy program Kierowniczej Premii Wyrównawczej (ECM)*, który pozwala Ci zarobić premię od pierwszych 2500 GBU premii zespołowych wypłacanych każdego tygodnia dystrybutorom w Twoim osobistym drzewie sponsorowania.
Program ten pozwala tobie zarabiać ECM od premii zespołowych wypłacanych dystrybutorom, którzy zostali przez ciebie osobiście sponsorowani, dystrybutorom, których oni sponsorowali i tak dalej – aż do siódmej generacji kierowników w twoim osobistym drzewku rekrutacji („personal enrollment tree”). W miarę twojego awansu na wyższe stanowiska kierownicze, wzrasta liczba generacji, za które będziesz mógł otrzymywać Kierowniczą Premię Wyrównawczą. Bazą do kalkulacji premii ECM są generacje.
Generacja może obejmować kierowników, którzy znajdują się w odgałęzieniach twojego osobistego drzewa rekrutacyjnego, ale również dystrybutorów na różnorakich pozycjach Gwiazdy. Generacja kończy się kiedy zostanie znaleziony kwalifikowany kierownik i nie zależy to od pozycji w organizacji. Premia ECM jest nieograniczona na szerokość. Dlatego też, by zmaksymalizować swoje zyski, powinieneś starać się, by awansować na wyższe stanowiska kierownicze, jak również, by osobiście sponsorować dystrybutorów, w ten sposób tworząc więcej odnóg w swoim osobistym drzewie rekrutacyjnym, z których możesz zarabiać premie ECM.

* Kierownicza Premia Wyrównawcza (ECM) –„Executive Check Match Bonus” jest generowana na podstawie obrotów w twojej organizacji. Wypłacana jest cotygodniowo i bazuje na zmiennym oprocentowaniu. Firma MonaVie gwarantuje wypłatę 50% wartości wszystkich premii. Kiedy już wartość innych premii przewidzianych w programie zarobkowym firmy MonaVie zostaje podliczona, pozostała cześć pieniędzy przeznaczonych na premie zostaje przeznaczona na program ECM i następnie wypłacona wraz z pozostałymi zarobionymi premiami za dany tydzień. Brązowi Kierownicy i wyżsi rangą muszą być aktywni na poziomie przynajmniej 200 PV, by móc otrzymywać ECM. Tygodniowe premie z ECM nie mogą przekroczyć obrotu generowanego przez mniejsze odgałęzienie twojej struktury (tego z mniejszym obrotem).

PRZYKŁAD
Następna ilustracja została stworzona, byś lepiej mógł zrozumieć program ECM. W tym przykładzie jesteś kwalifikowanym Ruby Executive, co pozwala ci zarabiać ECM do czwartej generacji kierowników z każdego z czterech odgałęzień twojego osobistego drzewa rekrutacyjnego. Kiedy tylko znajdzie się kwalifikowany kierownik w którymkolwiek z odgałęzień, zamyka on pierwszą generację dystrybutorów dla tego odgałęzienia.
Przyjrzyjmy się odgałęzieniu, które zaczyna się od Mary. W tym odgałęzieniu zarobiłbyś premię ECM aż po Kelly, ponieważ jest ona czwartą generacją kierowniczą. Aby mieć zapłacone z większej z niższych szczebli w tym odgałęzieniu (by móc zarobić pieniądze z Davida), musiałbyś awansować do pozycji Emerald Executive, co pozwoliłoby ci na zarabianie z pięciu generacji kierowników. Przyjrzyjmy się jeszcze jednemu przykładowi. W odgałęzieniu osobistego drzewa rekrutacyjnego zaczynającego się od Shelly, nie ma żadnych kierowników w tej linii. Dlatego wszyscy w tej linii stanowią pierwszą generację. By zmaksymalizować swoje zarobki w ramach programu ECM firmy MonaVie, powinieneś dokładać wszelkich starań, by osiągnąć najwyższe stanowiska kierownicze.
plan marketingowy


8. Fundusz kierowniczy:

Zarezerwowaliśmy 2,5% z całego obrotu grupowego (GV) firmy dla naszej grupy Blue Diamond Executives i wyższych rangą. W tej grupie możesz otrzymać udziały z Puli Dla Liderów MonaVie na podstawie rangi, od której masz płacone i wysokości sprzedaży jaką uzyskujesz w Twoich osobistych odgałęzieniach sponsorowania. Za każdym razem kiedy awansujesz, otrzymujesz dodatkowe udziały. Premia ta jest wypłacana cotygodniowo.


9. Wielokrotne Centra Biznesowe:

W miarę jak twój biznes MonaVie zaczyna się rozrastać, masz możliwość posiadania nawet 4 centrów biznesowych (początkowe centrum biznesowe plus 3 dodatkowe centra), gdzie każde stwarza potencjał zarobku do 10,000 GBU tygodniowo z premii zespołowych. Centra biznesowe zostają Ci nadane z chwilą gdy osiągniesz pozycję Black Diamond. Chociaż dodatkowe centra biznesowe pozwalają ci zmaksymalizować twój potencjał zarobków, nie są wymagane do tego byś mógł awansować w planie wynagrodzeń firmy Mona-Vie. Dystrybutor może osiągnąć pozycję Triple Crowne Black Diamond, najwyższą pozycję w MonaVie, skupiając się tylko na swoim początkowym centrum biznesowym. By móc otrzymywać dochód z wielu centrów biznesowych, musisz sprostać wymaganiom biznesowym stawianym kwalifikowanej pozycji Black Diamond i być aktywnym na poziomie 200 PV. Dodatkowo, twoje początkowe centrum biznesowe musi mieć przynajmniej siedem odgałęzień zawierających Gwiazdy 500. Wynagrodzenie jakie otrzymasz z tytułu każdego centrum biznesowego będzie odpowiadało randze jaką posiadasz w centrum biznesowym najwyższej rangi. Dodatkowo, cały grupowy obrót (GV) z drzewa sponsorowania będzie się liczył do kwalifikacji i awansu w hierarchii w twoim centrum biznesowym najwyższej rangi.

Wszystkie wzmianki o dochodach, dorozumiane czy też stwierdzone w Planie Kompensacyjnym MonaVie służą tylko do celów ilustracyjnych. Firma MonaVie NIE gwarantuje żadnego poziomu dochodów czy zarobków żadnemu z dystrybutorów. Zarobki w oparciu o Plan Kompensacyjny firmy MonaVie zależą wyłącznie od poziomu sprzedaży oraz umiejętności, zdolności oraz osobistego zaangażowanie każdego z dystrybutorów.

Nagrody i premie

auto monavie

Musisz być Dystrybutorem MonaVie, który wypełnia wszystkie swoje zobowiązania zgodnie z warunkami współpracy zawartymi, aby kwalifikować się do uzyskania nagrody dla Black Diamond.

BLACK DIAMOND

 • Zarabiasz z pozostałych dwóch centrów biznesowych (drugiego, trzeciego i czwartego)
 • Udział w Funduszu Kierowniczym firmy MonaVie
 • 2,500 GBU Black Diamond dodatek samochodowy*
 • Pierścień Black Diamond (mężczyźni) albo wisiorek (kobiety)
 • Osobista (spersonifikowana) dokumentacja Black Diamond

Royal Black Diamond

 • Nagroda pieniężna w wysokości 100,000 GBU
 • Udział w Funduszu Kierowniczym firmy Monavie
 • Pobyt w resorcie Zermatt (Midway, Utah) w trzy sypialniowym MonaVie Chateau Villa†
 • Dzień MonaVie: rozwijamy dla ciebie czerwony dywan – lecisz to Stanów Zjednoczonych pierwszą klasą, a na miejscu wsadzamy cię do odrzutowca MonaVie (MonaVie Jet) i przywozimy do Salt Lake City w stanie Utah na twój oficjalny dzień w siedzibie firmy MonaVie.
 • Uczestnictwo w programie MonaVie Jet‡

Presid ential Black Diamond

 • Nagroda pieniężna w wysokości 300,000 GBU
 • Udział w Funduszu Kierowniczym firmy MonaVie
 • Pobyt w resorcie Zermatt (Midway, Utah) w trzy sypialniowym MonaVie Chateau Villa†
 • Pięciodniowy pobyt w resorcie Atlantis (Wyspy Bahama) w MonaVie Reef Towers Penthouse§; przelot pierwszą klasą dla dwóch osób
 • Uczestnictwo w programie MonaVie Jet‡

IMPERIAL Black Diamond

 • Nagroda pieniężna w wysokości 600,000 GBU
 • Udział w Funduszu Kierowniczym firmy Monavie
 • Pobyt w resorcie Zermatt (Midway, Utah) w trzy sypialniowym MonaVie Chateau Villa†
 • Pełna przygody wyprawa nad Morze Śródziemne na prywatnym luksusowym jachcie**
 • Uczestnictwo w programie MonaVie Jet‡

Legenda:
* Kiedy pierwszy raz osiągniesz rangę Black Diamond, otrzymasz od MonaVie dodatek w wysokości 2,500 GBU, który możesz użyć na poczet programu MonaVie Mercedes. Kiedy przedstawisz dowód leasingu lub zakupu swojego nowego czarnego samochodu marki Mercedes (SL550 albo S550), firma MonaVie będzie kontynuowała wypłacanie tobie 2,500 GBU miesięcznie przez jeden cały rok jako dodatek do samochodu. Po roku, MonaVie skontroluje twoje przychody z dystrybucji. Będziesz otrzymywał dodatek samochodowy przez kolejny rok i lata następne, w zależności od ilości tygodni w poprzednim roku w ilu utrzymałeś kwalifikowaną i aktywną pozycję Black Diamond: 40 tygodni i więcej = 2,500 GBU; 30-39 tygodni = 1,650 GBU; 20-29 tygodni = 1,250 GBU; 15-19 tygodni = 850 GBU. Musisz pozostawać cały czas aktywnym na poziomie przynajmniej 200 PV, by móc otrzymywać dodatek samochodowy Black Diamond.
Całoroczny dostęp.
Jako kwalifikowany Royal Black Diamond albo wyższy rangą, otrzymasz kredyty MonaVie jet, które są oparte na „opłacanej” randze twojego centrum biznesowego z najwyższą rangą. Kredyty MonaVie jet otrzymuje się tygodniowo na następującym poziomie: Rogal Black Diamond = 0.5, Presidential Black Diamond = 0.75, Imperial Black Diamond = 1, Crowne Black Diamond = 1.5, Double Crowne Black Diamond = 2 i Triple Crowne Black Diamond = 2.5. Kredyty Jet (kredyty na odrzutowiec) nie tracą nigdy swojej ważności i mogą być wykorzystywane tylko na terenie kontynentalnych Stanów Zjednoczonych.
§ Jest to jednorazowa wycieczka dla ludzi, którzy awansowali na pozycję Presidential Black Diamond po raz pierwszy.
**Jest to jednorazowa wycieczka, której gospodarzem jest członek kierownictwa zarządzającego firmą MonaVie.
§§ Wszystkie nagrody są nie transferowalne i nie mają określonej wartości pieniężnej.

wycieczka

CROWNE Black Diamond

 • Nagroda pieniężna w wysokości 1,000,000 GBU
 • Udział w Funduszu Kierowniczym firmy Monavie
 • Pobyt w resorcie Zermatt (Midway, Utah) w trzy sypialniowym MonaVie Chateau Villa†
 • Twoja druga osobista (spersonifikowana) dokumentacja Black Diamond
 • Egzotyczny program samochodowy MonaVie w partnerstwie z duPont Registry – wybierz samochód swoich marzeń (Lamborghini, Ferrari, Maserati, Rolls-Royce lub Bentley)
 • Uczestnictwo w programie MonaVie Jet‡

DOUBLE CROWNE Black Diamond

 • Nagroda pieniężna w wysokości 2,000,000 GBU
 • Udział w Funduszu Kierowniczym firmy Monavie
 • Pobyt w resorcie Zermatt (Midway, Utah) w trzy sypialniowym MonaVie Chateau Villa†
 • Pięciogwiazdkowa wycieczka do jednej z pięciu egzotycznych lokalizacji (Południowa Afryka, Rzeka Ren, Szwajcaria, Chiny albo Szkocja)††
 • Uczestnictwo w programie MonaVie Jet‡

TRIPLE CROWNE Black Diamond

 • Nagroda pieniężna w wysokości 3,000,000 GBU
 • Udział w Funduszu Kierowniczym firmy MonaVie
 • Pobyt w resorcie Zermatt (Midway, Utah) w trzy sypialniowym MonaVie Chateau Villa†
 • Uczestnictwo w programie MonaVie Jet‡
 • Kosmiczna przygoda — MonaVie zabiera cię w podróż w kosmos††

COROCZNE NAGRODY WYCIECZKOWE Ruby Fly-In††

Jako nowy MonaVie Ruby, przylecisz do Midway w stanie Utah na trening, by nawiązać kontakty i zabawić się w znanym na całym świecie Zermatt Resort. Diamond Destination‡‡ Nowi MonaVie Kierownicy Diamentowi będą się cieszyć ciepłem piasku i słońca podczas pobytu w Grand Wailea Resort w Maui na Hawajach. W pełni opłacona wycieczka dla dwóch osób. Black Diamond Celebration§§ Ciesz się, odwiedzając najbardziej ekscytujące w świecie miejsca, gdy staniesz się nowym Black Diamond firmy MonaVie.

Legenda:
Dostęp całoroczny
Jako kwalifikowany Royal Black Diamond Executive albo wyższy rangą, otrzymasz kredyty MonaVie jet, które są oparte na „opłacanej” randze twojego centrum biznesowego z najwyższą rangą. Kredyty MonaVie jet otrzymuje się tygodniowo na następującym poziomie: Royal Black Diamond = 0.5, Presidential Black Diamond = 0.75, Imperial Black Diamond = 1, Crowne Black Diamond = 1.5, Double Crowne Black Diamond = 2 i Potrójny Triple Crowne Black Diamond = 2.5. Kredyty Jet (kredyty na odrzutowiec) nie tracą nigdy swojej ważności i mogą być wykorzystywane tylko na terenie kontynentalnych Stanów Zjednoczonych.
†† Jednorazowa wycieczka.
‡‡ Po zakwalifikowaniu się na pozycji Diamond, upoważniony jesteś do uczestnictwa w wyciecze Diamond Destination. Później możesz również brać udział każdego roku w tym wyjeździe jeśli wynagradzany będziesz jako Diamond lub wyżej przez co najmniej 60% tygodni zaliczanych do okresu kwalifikacji na ten wyjazd.
§§ By wziąć udział w Black Diamond Celebration, musisz pozostać kwalifikowanym Black Diamond przez 60% kwalifikującego okresu.

Reklamy%d blogerów lubi to: