Pytania o plan wynagrodzeń

Jak się zarabia w firmie MonaVie?

Istnieje 9 sposobów na zarobienie pieniędzy:
01 Sprzedaż Detaliczna oraz Premia od Preferowanego Klienta
02 Premia dla Najlepszych Sprzedawców
03 Premia od Zamówienia Hurtowego
04 Premia od Pierwszego Zamówienia
05 Premia za Stworzenie Gwiazdy
06 Premia Zespołowa (z obrotu grupy)
07 Kierownicza Premia Wyrównawcza
08 Fundusz Kierowniczy
09 Wielokrotne Centra Biznesowe

Proszę zapoznać się z >>Planem Wynagrodzeń MonaVie<<, który szczegółowo reguluje kwestie przyznawanych prowizji.

Dla lepszego zrozumienia działania planu wynagradzania należy wpierw zrozumieć kilka istotnych pojęć.

Prowizje są wypłacane na podstawie zebranych punktów z obrotu.

Każdemu zakupionemu produktowi przydzielone są punkty PV – tzw. Personal Volume (osobiste pukty).

I tak: 1 butelka to 25 PV, 2 butelki to 50 PV, 1 paczka to 100 PV,2 paczki to 200 PV, 3 paczki to  300 PV, 6 paczek to 500 PV.
1 paczka = 4 butelki

Prowizje wypłacane są jako % od obrotu – czyli % od zebranych PV (osobistych punktów) – i wyrażane jako GBU (Global Bonus Unit – globalne punkty premiowe). Gdzie 1 GBU = 1 USD

Aby otrzymać większość prowizji z Planu Wynagradzania należy spełnić 2 warunki: trzeba być aktywnym oraz zakwalifikowanym.

Aktywność:

Jesteś aktywnym jeżeli w czasie 28 dni wygenerujesz obrót na min. 100 PV (np. zakup 1 paczki).

Aby otrzymać większą premię, Twoja aktywność musi wynieść 200 PV (np. zakup 2 paczek).

Zakupy Twoich Klientów Preferowanych wpływają na Twój wolumin PV – otrzymujesz 50% ich PV.

Przykład:

Gdy Twój Klient Preferowany kupi, za pośrednictwem Twojej strony www (np. www.findsolution.mymonavie.com) 2 paczki (200 PV), Ty otrzymasz 100 PV do swojej aktywności. Jeżeli masz 2 takich Klientów, którzy zakupią po 2 paczki w ciągu 28 dni, Twoja aktywność wyniesie 200 PV.

Kwalifikacja:

Jako Dystrybutor budujesz swoją strukturę sprzedaży w systemie binarnym. Oznacza to, iż każda osoba, którą pozyskasz będzie przez Ciebie umiejscowiona albo po lewej albo po prawej stronie – zawsze pod Tobą. Abyś był zakwalifikowanym, musisz posiadać pod sobą przynajmniej po jednym osobiście pozyskanym Dystrybutorze z lewej oraz z prawej strony, przy czym Twoi Dystrybutorzy muszą być aktywni lub ich obrót (ze struktury sprzedaży) musi wynieść min. 1.000 PV.

Struktura sprzedaży

Struktura sprzedaży

1. Sprzedaż Detaliczna oraz Premia od Preferowanego Klienta:

a) Sprzedaż Detaliczna

Produkty MonaVie możesz sprzedawać bezpośrednio. Twoim zarobkiem będzie tu różnica między ceną zakupu hurtowego a określoną przez Ciebie ceną sprzedaży detalicznej. Cena detaliczna powinna wynosić £29-£30 w UK lub 130-140 PLN w Polsce. Twoja marża może wówczas wynieść  od £4 do £12 w Wielkiej Brytanii a w Polsce od 20 PLN do 60 PLN za 1 butelkę.

b) Premia od Preferowanego Klienta:

Oprócz sprzedaży bezpośredniej (detalicznej) możesz pozyskiwać tzw. Klientów Preferowanych. Taki Klient robi zakupy samodzielnie poprzez Twoją (Dystrybutora) stronę internetową (Wirtualne Biuro-ZAKUPY). Za każdy zakup Klienta Preferowanego Dystrybutor otrzymuje tzw. Premię od Preferowanego Klienta, która obliczana jest jako 50% Osobistego Obrotu Klienta Preferowanego (PCPV). Wszystkie punkty PV powyżej 200 będą powiększały obrót Twojej słabszej strony. Nie musisz być ani aktywny ani zakwalifikowany aby otrzymywać  Premię od Preferowanego Klienta.

Przykład:

Jeśli Twój Klient Preferowany zakupi 1 paczkę (4 butelki) soku o wartości 100 PV, otrzymujesz 50 PV, które liczone są do Twojej aktywności, natomiast pozostałe 50 PV zostaje wypłacona w formie Premii od Preferowanego Klienta = 25 GBU (50% z 50PV). Innymi słowy za 1 paczkę kupioną przez Preferowanego Klienta otrzymujesz 25 USD oraz 50 PV.

Taki model sprzedaży jest o wiele bardziej komfortowy dla Dystrybutora i w dłuższym okresie czasu również bardziej dochodowy.
Win-win – czyli każdy wygrywa:
– Klient Preferowany może zakupić produkty MonaVie po niższej cenie, które zostaną dostarczone firmą kurierską UPS wprost pod drzwi Klienta w ciągu 3-4 dni roboczych
– Dystrybutor nie traci czasu ani środków na dojazd do Klienta i dostarczenie towaru osobiście

2. Premia dla Najlepszych Sprzedawców

Ci, którzy zrealizują sprzedaż do conajmniej 5 Klientów Preferowanych lub zgromadzą co najmniej 250 punktów z udokumentowanej sprzedaży detalicznej dla Klientów indywidualnych (min. 10 butelek), w przeciągu okresu 4 tygodni, będą brali udział w puli wynagrodzeń dla Najlepszych Sprzedawców. Najlepszy otrzyma premię w wysokości 4.000 GBU. Trzech następnych otzryma po 2.000 GBU. Wszyscy pozostali Dystrybutorzy, którzy zrealizują sprzedaż do co najmniej 5 Klientów Preferowanych lub zgromadzą co najmniej 250 punktów z udokumentowanej sprzedaży detalicznej dla Klientów indywidualnych w okresie 4 tygodni zakwalifikują się do otrzymania 1% z puli całkowitych punktów PCPV (Osobistego Obrotu Klienta Preferowanego).

3. Premia od Zamówienia Hurtowego BOB (Bulk Order Bonus)

Za każdym razem, gdy Twój (osobiście wprowadzony przez Ciebie) Dystrybutor złoży zamówienie hurtowe (3, 6 lub 12 paczek), otrzymasz Premię od Zamówienia Hurtowego w wysokości:

Twoja aktywność

Zamówienie hurtowe

PV

3 paczki

6 paczek


100

10 USD

20 USD

200

25 USD

50 USD

.

4. Premia od Pierwszego Zamówienia FOB (First Order Bonus)

Tę premię otrzymujesz wtedy, gdy osobiście przez Ciebie wprowadzony Dystrybutor złoży swoje pierwsze zamówienie. Musisz być aktywny na min. 100 PV, wtedy Twoja premia wyniesie 10% obrotu Twojego Dystrybutora; maksymalnie 20 USD*. Jeżeli będziesz w tym czasie aktywny na 200 PV, Twoja premia wyniesie 20% pierwszego zamówienia Twojego Dystrybutora, maksymalnie 40 USD*.

*Maksymalne pułapy zostały wprowadzone przez firmę MonaVie, aby nie dopuszczać do nadużyć ze strony swoich Dystrybutorów.

5. Premia za Stworzenie Gwiazdy SMB (Star Maker Bonus)

W przypaku, gdy wprowadzony przez Ciebie Dystrybutor zostanie Gwiazdą możesz otrzymać Premię za Stworzenie Gwiazdy. Gwiazdą jest aktywny Dystrybutor, który po lewej i po prawej stronie posiada co najmniej jednego aktywnego, wprowadzonego przez siebie Dystrybutora. Aby otrzymać Premię za Stworzenie Gwiazdy musisz być zakwalifikowany i aktywny na poziomie min. 100 PV. Za każdym razem, gdy wprowadzony przez Ciebie dystrybutor osiąga rangę gwiazdy otrzymujesz premię 20 GBU (jeśli jesteś aktywny na poziomie 100 – 199 PV) lub 40 GBU (jeśli jesteś aktywny na poziomie 200 PV). Jeżeli nie jesteś w danym momencie zakwalifikowany, masz kolejne 3 tygodnie by zrobić kwalifikację i dostać prowizję za stworzenie gwiazdy.

6. Premia Zespołowa (z obrotu grupy)

Premia Zespołowa wyliczana jest w oparciu o Twoje umiejscowienie w strukturze, która posiada dwa odgałęzienia (strony: lewą i prawą). Twoje wynagrodzenie będzie uzależnione od wysokości obrotów w Twojej strukturze. Twój Sponsor (lub każda inna osoba z Twojej struktury) może również umieszczać ludzi w Twojej strukturze. Wraz z rozbudową swojej grupy, będziesz upoważniony do otrzymywania premii zespołowych, których podstawą wyliczeń będzie całkowity obrót generowany w mniejszym odgałęzieniu Twojej struktury.

Warunki: musisz być aktywny i posiadać przynajmniej jednego osobiście sponsorowanego i aktywnego Dystrybutora w obydwu odgałęzieniach (po prawej i po lewej), aby otrzymać Premię Zespołową. Dodatkowo musisz posiadać min. 500 punktów obrotu grupowego (GV) w każdym z odgałęzień w tygodniu rozliczania premii.

Kiedy osiągniesz poziom 500 punktów obrotu grupowego (GV) w mniejszym odgałęzieniu swojej struktury sprzedaży, Premia Zespołowa będzie wypłacana na tej podstawie, jak również będzie łączyłą obrót z Twojego większego odgałęzienia. Niewypłacona premia wynikająca z obrotu grupy (GV) w danym tygodniu, przechodzi na następny tydzień, tak długo jak pozostajesz aktywny. Każdego tygodnia, kiedy Twój osobisty obrót wynosi ponad 200 PV, nadwyżka będzie przypisana odgałęzieniu z mniejszym obrotem. Premie Zespołowe są limitowane do 10.000 GBU w tygodniu.

Przykład:

1. Jeżeli w danym tygodniu osiągniesz 600 GV (punkty obrotu grupy) po lewej stronie a po prawej 400 GV, to nie uzyskasz premii. Jednak nie stracisz już zdobytych punktów GV, jeżeli będziesz aktywny – dlatego tak ważnym jest ustawienie automatycznej wysyłki. Punkty będą się kumulować na kolejne okresy, aż po prawej stronie „uzbierasz” 500 GV. Wtedy nastąpi wypłata.

2. Jeżeli w danym tygodniu osiągnąłeś 600 GV po lewej stronie oraz 1.200 GV po prawej z zachowaniem warunków (powyżej), otrzymasz wypłatę premii. Wypłatą jest 10% z uzbieranych punktów w mniejszym rozgałęzieniu, czyli w naszym przypadku będzie to 10% x 600 GV = 60 GBU. Otrzymasz 60 USD. I teraz punkty GV z lewej strony się wyzerują, natomiast punkty GV po prawej pomniejszą o 600 GV. Na kolejny tydzień przejdzie 600 GV po prawej stronie.


Reklamy%d blogerów lubi to: